Resultaat weergave

De resultaat weergave geeft je inzicht in je financiën. Bekijk waar je geld aan uitgeeft, hoe je ten opzichte van budget loopt en wat je aan het einde van het jaar nog overhoudt.

Het scherm is naar eigen informatiebehoefte instelbaar. Een selectie van de meest interessante weergaven zijn hieronder op basis van de demo administratie weergegeven en eronder verder toegelicht.

Toelichting voorbeeld

  • De resultaat prognose geeft aan hoeveel je aan het einde van het jaar overhoudt. 1.630 euro in het voorbeeld.
  • De positie geeft aan hoe ten opzichte van budget loopt. In het voorbeeld -697 minder dan gebudgetteerd. Hierdoor is de het verwacht resultaat in januari (2.327 in voorbeeld) nu gedaald naar 1.630.
  • Het verschil in positie wordt met name door de post Gas Water licht veroorzaakt (-895 euro). Om de prognose betrouwbaarder te maken moet het budget hiervan ingesteld / aangepast worden.
  • Ik geef het meeste uit aan boodschappen (25% van de uitgaven). De uitgaven hiervan lopen op budget (positie +26 euro).
  • Boodschappen zijn onderdeel van de groep Huishouden. In April is daar teveel aan uitgegeven (positie gezakt naar -100), maar sinds Mei is de trend omgekeerd en loopt nu op een positie van -20 euro.
  • Er is nog een restbudget van 767 euro voor kleding beschikbaar.

Een budget per rubriek instellen

In Spendle kun je een budget instellen per rubriek. Met een budget geef je aan wat je voor een bepaalde rubriek verwacht te besteden of te ontvangen.

Positie

Na het instellen van een budget zie je hoe je loopt ten opzichte van het budget als de “positie”. Geef je minder uit dan het ingestelde budget dan wordt dat weergegeven als positieve positie. Geef je meer uit dan is dat zichtbaar als negatieve positie.

Positionering

De positie wordt bepaald op basis van de ingestelde positionering methode. Deze is instelbaar per rubriek.

DagelijksDe positie ten opzichte van budget wordt dagelijks bepaald. Bedoeld voor rubrieken met een dagelijks terugkerend karakter, zoals boodschappen, diversen.
MaandelijksDe positie ten opzichte van budget wordt aan het einde van de maand meegerekend. Handig voor maandelijks terugkerende rubrieken als huur, loon, hypotheek, abonnementen en kleding.
JaarlijksDe positie wordt aan het einde van het jaar bepaald. Bedoeld voor rubrieken die willekeurig in het jaar vallen als vakantie, kapper en belastingteruggave.
Het budget is bij deze methode glijdend. Wordt bijvoorbeeld in januari geen geld uitgegeven, dan wordt het budget ervan verdeeld over de resterende maanden in dat jaar.
Overschrijdt het budget voor het einde van het jaar, dan wordt de overschrijding bedrag direct in de positie meegerekend.

Het is mogelijk de positionering tussentijds aan te passen en het effect ervan te bekijken in het transactie → budget tabblad.

Restbudget

Wat je nog conform budget kunt besteden wordt weergegeven als “te gaan“. Deze wordt als onderstaand berekend

Restbudget = budget – uitgaven – positie

Prognose

Een prognose van inkomsten of uitgaven wordt bepaald op basis van het ingestelde budget. Een prognose geeft goed inzicht in wat je aan het einde van het jaar naar verwachting nog overhoudt of wat je teveel uitgeeft. Een prognose is pas zinvol als er aan alle rubrieken een budget is toegekend. De prognose is daarom standaard niet zichtbaar, maar kan zichtbaar gemaakt worden via Spendle instellingen of in de overzicht pagina van Spendle via de >> knop.

Prognose = budget + positie