Een budget per rubriek instellen

In Spendle kun je een budget instellen per rubriek. Met een budget geef je aan wat je voor een bepaalde rubriek verwacht te besteden of te ontvangen.

Positie

Na het instellen van een budget zie je hoe je loopt ten opzichte van het budget als de “positie”. Geef je minder uit dan het ingestelde budget dan wordt dat weergegeven als positieve positie. Geef je meer uit dan is dat zichtbaar als negatieve positie.

Positionering

De positie wordt bepaald op basis van de ingestelde positionering methode. Deze is instelbaar per rubriek.

DagelijksDe positie ten opzichte van budget wordt dagelijks bepaald. Bedoeld voor rubrieken met een dagelijks terugkerend karakter, zoals boodschappen, diversen.
MaandelijksDe positie ten opzichte van budget wordt aan het einde van de maand meegerekend. Handig voor maandelijks terugkerende rubrieken als huur, loon, hypotheek, abonnementen en kleding.
JaarlijksDe positie wordt aan het einde van het jaar bepaald. Bedoeld voor rubrieken die willekeurig in het jaar vallen als vakantie, kapper en belastingteruggave.
Het budget is bij deze methode glijdend. Wordt bijvoorbeeld in januari geen geld uitgegeven, dan wordt het budget ervan verdeeld over de resterende maanden in dat jaar.
Overschrijdt het budget voor het einde van het jaar, dan wordt de overschrijding bedrag direct in de positie meegerekend.

Het is mogelijk de positionering tussentijds aan te passen en het effect ervan te bekijken in het transactie → budget tabblad.

Restbudget

Wat je nog conform budget kunt besteden wordt weergegeven als “te gaan“. Deze wordt als onderstaand berekend

Restbudget = budget – uitgaven – positie

Prognose

Een prognose van inkomsten of uitgaven wordt bepaald op basis van het ingestelde budget. Een prognose geeft goed inzicht in wat je aan het einde van het jaar naar verwachting nog overhoudt of wat je teveel uitgeeft. Een prognose is pas zinvol als er aan alle rubrieken een budget is toegekend. De prognose is daarom standaard niet zichtbaar, maar kan zichtbaar gemaakt worden via Spendle instellingen of in de overzicht pagina van Spendle via de >> knop.

Prognose = budget + positie