Transacties scherm

In het transacties scherm krijg je een overzicht van alle ingelezen transacties. Het is hierin mogelijk om te zoeken, filteren, selecties te maken, acties op selecties uit te voeren en door te klikken naar transactie details. De werking is hieronder verder uitgelegd.

Voorbeeld van transacties scherm

Rekeningfilter

Via een profielfilter kan rechtsboven in de applicatie een filter worden ingesteld waarbij alleen de transacties van een bepaalde rekening of rekening profiel (verzameling van rekeningen) kan worden weergegeven.

Een rekening of profielfilter instellen

Periodefilter

Standaard worden de transacties van het huidige kalenderjaar weergegeven. Via de navigatiepijltjes links en recht van het jaartal is een ander jaar te selecteren. Door op het jaartal te klikken valt een periode in te stellen als hieronder weergegeven.

Zoeken

Via de Zoek knop rechtsboven verschijnt een zoekvenster waarmee op trefwoord in de transacties kan worden gezocht. Het resultaat van de zoekopdracht wordt tijdens het typen direct eronder weergegeven. Let op dat de ingestelde periode (2022 in het voorbeeld) wordt meegenomen in het zoekresultaat.

Via het X icoon rechts in het zoekveld is de zoekopdracht te legen zodat weer alle transacties in de periode worden weergegeven.

Bij het zoeken geldt een spatie als EN criterium. Zoek je op “Albert Boodschappen” zullen beide termen moeten voorkomen in de transactievelden. De komma geldt als OF criterium. Zoek je op “Albert, Boodschappen” zal Spendle de transacties weergeven die 1 van de 2 woorden bevat.

Filteren

Via de knop Filter zijn de transacties op de verschillende transactievelden te filteren als hieronder in voorbeeld weergegeven.

Transacties selecteren

In het transacties scherm kunnen transacties geselecteerd worden door op het icoon links van de regel te klikken. Daarmee wijzigt het icoon in een selectiebox en kunnen meerdere transacties geselecteerd worden voor bewerking via het acties menu.

Acties uitvoeren

Via het acties menu is het mogelijk transacties te (de-)selecteren en acties uit te voeren op de gemaakte selectie.

ToewijzenHiermee kunnen alle velden van de geselecteerde transacties tegelijk aangepast worden. Zoals categorie, relatie of rekening.
VerwijderVerwijdert de transactie selectie.
OptellenGeeft een samenvatting van de totalen en aantallen van de transactieselectie.
RapportMaakt een transactierapport van de transactieselectie. Je kunt hierbij een formaat van het rapport kiezen.
Excel exportExporteert de transactieselectie naar een Excel bestand waar verdere bewerking kan plaatsvinden.

Als er geen transacties geselecteerd zijn worden alle transacties in de actie meegenomen.